Vojsť do systému
Našli ste chybu v preklade?

O spoločnosti

Názov: PST Service s.r.o.

Dátum vzniku: 2011 (práce v roku 2002)

Zaregistrovaná ochranná známka:


Vedúci špecialisti:

Horský Slavomír – konatel'
Iakushev Valerii - konatel'
Dzyba Mykola – konateľ
Zahorodniy Andrey – vedúci úseku diagnostiky a montáže
Zlatohlavá Ingrida – administratívny manažér
 

Hlavný druh činnosti:
  • Diagnostika, údržba a oprava systémov riadenia a ich komponentov pre osobné a úžitkové automobily
  • Diagnostika a komplexná oprava hydraulických mechanizmov riadenia (hrebeňového a uhlového typu)
  • Diagnostika a komplexná oprava elektrických mechanizmov servo riadenia
  • Predaj náhradných dielov (tesnenia, krúžky PTFE, úplné komplety pre opravy) pre opravu a údržbu hydraulických systémov riadenia a ich komponentov
  • Predaj mechanizmov servoriadenia (nové alebo reštaurované)
  • Predaj čerpadiel hydraulického posilňovača
  • Vývoj a zhotovenie špeciálneho nástroja pre opravu mechanizmov riadenia

Úspechy:

  • Vytvorenie podrobných elektronických katalógov mechanizmov riadenia (fotografia, schematické zobrazenie, opis) ako aj tesnení a opravárenských kompletov pre ich opravu (dostupné on-line).
  • Projektovanie a zavedenie nástroja pre opravu opotrebovaných puzdier posuvných zariadení, mechanizmov riadenia. (Unikátnosť spočíva v tom, že pri použití tohto nástroja nie je potrebné drahé zariadenie a vysokokvalifikovaný personál, pričom presnosť a kvalita vykonaných prác je veľmi vysoká).
  • Vytvorenie špeciálnych nástrojov a technológie opráv mechanizmov riadenia, ktorá umožňuje vykonávať všetky opravárenské operácie v dielňach spoločnosti, čo podstatne skracuje dobu opravy (výnimku predstavujú práce spojené s galvanizovaním).

 

Priority:
Uskutočnenie profesionálnej opravy systémov riadenia a ich komponentov v čo najkratšom čase a s najvyššou kvalitou.
Vytvorenie maximálne komfortných podmienok pre našich klientov.
Fotografie: